Enwebu Tintin am wobr Gernyweg

 

GWOBRAU HOLYER AN GOF GORSEDD CERNYW

 

 

Gyda dwy antur newydd Tintin bellach ar werth,

dyma fideo i grynhoi’r gyfres yn Gymraeg!

 

WITH THE LATEST TINTIN ALBUMS IN WELSH NOW ON SALE,

HERE'S A VIDEO SUMMARY OF WHAT’S ALREADY PUBLISHED…

Cyfieithydd Asterix

yn trafod y gyfres

ar Radio Cymru

 

RADIO CYMRU YNG NGHAERDYDD

ER MWYN SGWRSIO Â NIA ROBERTS AM ASTERIX AR GYFER RHAGLEN STIWDIO.

ASTERIX INTO WELSH

Cyhoeddwyd yn ddiweddar

RECENTLY PUBLISHED

Dalen (Llyfrau) Cyf,   Tresaith,   Ceredigion SA43 2JH   |   Cymru   |   Kembra   |   An Bhreatain Bheag   |   A’ Chuimrigh   |   Wales

+44(0) 1239 811442   |   dalen@dalenllyfrau.com