CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

GAEILGE

CYMRAEG

ENGLISH

ANIFEILIAID BACH Y FFERM

 

Mae Nel a Guto wedi dod o hyd i ŵy… Pam fod yr ŵy ar ben ei hunan ar y llawr? Dere gyda nhw i chwilio am fam yw ŵy, tynna’r tafodau pi-po er mwyn ffeindio holl anifeiliaid bach y fferm.

 

Llyfr bwrdd cadarn, hynod o ddeniadol, lliwgar ac addysgiadol ar gyfer babanod 18+ mis, yn cyflwyno gwahanol anifeiliaid y fferm a’u babis – y mochyn a’i moch bach, y gaseg a’r hebol, y ddafad a’i ŵyn, a’r hwyaden a’i hwyaid bach. Gyda ‘thafodau pi-po’ i’r plant eu tynnu er mwyn

datgelu babis yr anifeiliaid,

mae’r llyfr wedi ei sgwennu’n

Gymraeg gydag ‘isdeitlau’

Saesneg er mwyn helpu

oedolion i ddilyn y testun.

PRYNU’R LLYFR

Pris £5.99 a chludiant

Dwêd ble wyt ti er mwyn i ni allu ychwanegu’r gost briodol ar gyfer cludiant

ANIFEILIAID BACH Y FFERM

 

Nel and Guto have found an egg… Why is the egg all alone on the floor? Come with them as they look for the egg’s mummy, and pull the peep-o tabs to find the baby animals on the farm.

 

Anifeiliaid Bach y Fferm/Baby Animals on the Farm is an eye catching, colourful,  educative board book for pre-school infants 18+ months. Written in Welsh with English ‘subtitles’ for adults who may need help with the Welsh, the book introduces farm animals and their offspring – the pig and her piglets, the mare and her foal, the sheep and her lambs, and the

duck with her ducklings –

with pull-tabs for the children

to reveal the baby animals.

buy this book

Price £5.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

ISBN 978-1-906587-69-7     By Maëlle Cheval and Carine Fontaine     Adaptation by Alun Ceri Jones

Published July 2016     14 pages, board book with pull-tabs, 210mm x 220mm

ENGLISH

GÀIDHLIG

SCOTS

Dalen (Llyfrau) Cyf,   Tresaith,   Ceredigion SA43 2JH   |   Cymru   |   Kembra   |   Bro Gembre   |   An Bhreatain Bheag   |   A’ Chuimrigh   |   Wales