GÀIDHLIG

ENGLISH

Asterix AGUS CRÙN CHEUSAIR

 

Tha na Gallaich ainmeil ud, Asterix is Obelix, air turas sònraichte dhan Ròimh, feuch duilleagan labhrais fhaighinn airson cur ri stiùbha àraidh. Càite am faigh ar laoich na bileagan blasmhor ach air Crùn Cheusair! Airson sin, feumaidh iad an reic fhèin mar thràillean, seasamh ri leòmhainn acrach is saighdearan brùideil, agus an car a thoirt às na Ròmanaich chraicte ud!

ceannaich

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

ISBN 978-1-913573-07-2      Le René Goscinny agus Albert Uderzo

Tionndadh le Raghnaid Sandilands    Air fhoillseachadh 2020     48td, còmhdach bog, 218mm x 287mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

TALC-ÙR

Asterix AGUS CRÙN CHEUSAIR

 

Asterix and Obelix’s drunken chieftain, Maragmhòraix, sends them on a mission to Rome to fulfill a stupid bet. Their task is to come home with Caesar’s laurel wreath to garnish a bowl of soup. But this is an increasingly difficult mission and doomed to failure, until fate plays a jealous hand.

ISBN 978-1-906587-97-0      By René Goscinny and Albert Uderzo

Translated by Raghnaid Sandilands    Published 2020    48 pages, paperback, 218mm x 287mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

BRAND NEW

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales