GÀIDHLIG

ENGLISH

ISBN 978-1-913573-10-2      Le Hergé     Tionndadh le Ruairidh Macilleathain

Air fhoillseachadh 2020     64td, còmhdach bog, 215mm x 295mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

ULAIDH RAGAIM RUAIDH

 

A’ leantainn air Sgeul-Rùin an Aon-Adharcaich, tha Tintin agus a charaidean a’ falbh dhan Charibbean, feuch ulaidh chaillte an spuinneadair, Ragam Ruadh, a lorg. Ged a tha iad a’ lorg an t-soithich fhèin air grunnd na mara, chan eil sgeul air càil luachmhor ach ciste anns a bheil seann làmh-sgrìobhainnean – ach ’s ann anntasan a tha am fios dìomhair iongantach!

CEANNAICH

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

TALC-ÙR

ULAIDH RAGAIM RUAIDH

 

Tintin and his friends head for the Caribbean in search of pirate Ragam Ruadh’s lost treasure, and the ship An Aon-Adharcaich. They find the sunken vessel, but the treasure has vanished. All that remains is a chest full of manuscripts — manuscripts which reveal surprising information!

ISBN 978-1-913573-10-2     By Hergé    Translated by Ruairidh Macilleathain

Published 2020     64 pages, paperback, 215mm x 295mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

BRAND NEW

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales